SUPER STAR SUPER-STAR 北川咭碟, 磨
Cutting Wheels, Grinding Wheel

UNION DAY LIMITED
昌悅有限公司

 

       
北川4"咭碟 (黑標)  北川4"咭碟 (紅標) 北川4"咭碟 (鐵料用)
 

     
 尺寸: 4" x 1.2mm 厚   尺寸: 4" x 1.2mm 厚  尺寸: 4" x 2mm 厚
  用途: 專用型 (不銹鋼)     用途: 通用型 (不銹鋼,鐵等)   用途: 界鐵
  特點: 1.2mm 特薄, 去料快
不發黑, 耐用
    特點: 1.2mm 特薄, 去料快
耐用
  特點: 經濟
 標準: BS EN12413   標準: BS EN12413     
  中孔: 16mm     中孔: 16mm      
  粒硬度: WA60S     粒硬度: WA60S      
  轉速: 4,300m/min (4"碟)     轉速: 4,300m/min (4"碟)      
                   
北川咭碟 (界鋼)  北川磨碟    
 

     
 尺寸: 5"-16"   尺寸: 4"   
  粒硬度: WA60S     用途: 金屬用      

港澳總代理

UNION DAY LIMITED    昌悅有限公司
Flat C, 8/F, Success Industrial Building, 17 Sheung Hei Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2330 9522   Fax: (852) 2330 7664   Email: info@unionday.com.hk   Web: www.unionday.com.hk
Copyright © 2017 Union Day Limited. All rights reserved.